28 grudnia 2015 Działanie i konserwacja niszczarki
Niszczarki a sposób cięcia

Pod tym kątem można wyróżnić dwie kategorie: • Paskowe – to niszczarki, które są najczęściej tańsze i gwarantują mniejszy hałas i będą w stanie przeciąć jednorazowo więcej kartek. Jednocześnie jednak szybciej zapełniają kosz. • Paskowo-odcinkowe – czyli cross-cut. To wyjątkowy sprzęt, który będzie nam gwarantował oczywiście wyższy stopień tajności i mniej odpadów z tego co będzie niszczone. W tej grupie mamy takie urządzenia, które będą w stanie przygotować nawet mikrościnki poniżej 1 mm szerokości. Zasadą będzie oczywiście, że im mniejsze ścinki mają powstać tym mniejszy wsad do urządzenia jednorazowo będzie można przygotować. Jest to jednak proste określenie: jeśli chcemy mieć wyższą tajność trzeba oczekiwać, że sprzęt będzie wolniej pracował. A właśnie z tą tajnością bezpośrednio związane będą takie kwestie jak normy DIN 32757, które odnoszą się do tego jaką tajność niszczonych dokumentów można osiągnąć.

Wyróżniamy następujące stopnie tajności DIN: • DIN 1 – paskowe cięcie między 6 a 12 mm, polecane przy materiałach ogólnych • DIN 2 – paski, które mają szerokość mniejszą niż 6 mm lub też mają powierzchnie ścinek mniejszą niż około 800 mm kwadratowych • DIN 3 – to stopień do materiałów poufnych, kartka będzie cięta na ścinki, które mają mniej niż 2mm • DIN 4 – stopień dla materiałów tajnych, gdy cięcie będzie mniejsze niż 30 mm kwadratowych a szerokość mniejsza niż 2 mm • DIN 5 – dla dokumentów ściśle tajnych, które będą niszczyć dokumenty na mniejsza niż 10 mm kwadratowych powierzchnie, szerokość mniejsza niż 0,8 mm. • Poza normą DIN jest jeszcze 6 stopień tajności – to ścinki, które będą mniejsze niż 1x5 mm. Niszczarka będzie dla dokumentów tajnych specjalnego przeznaczania, gdzie będzie dało się ciąć dokumenty na 15 tysięcy ścinek.

Zobacz również
Działanie i konserwacja niszczarki

Niszczarki, które wyposażone są w noże tnące w ścinki będą wymagały smarowania przy użyciu specjalnego oleju. Doświadczenie pokazuje, że nie powinno się również dyskryminować...