12 grudnia 2016

Praca niszczarki jest najczęściej związana z poziomem bezpieczeństwa DIN. Jest to jedne z najważniejszych parametrów niszczarki...

4 stycznia 2016

Jedną z podstawowych funkcji jaką powinny mieć niszczarki, jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom. Dobrym przykładem jest...

30 grudnia 2015

Jeszcze przed podjęciem decyzji odnoszącej się do wyboru najlepszej niszczarki, powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie o to, co zamierzamy niszczyć, a także, ile dokumentów zamierzamy niszczyć dzięki temu urządzeniu. Pewne znaczenie może mieć również czas przeznaczony na wykonanie tego rodzaju operacji. Teoretycznie, odpowiedź na pierwsze z podanych pytań wydaje się prosta i intuicyjna, nietrudno się bowiem domyślić, że w pierwszej kolejności będziemy koncentrować...